W8 logo

Dotace Evropské unie

Operační program Podnikáni a inovace pro konkurenceschopnost

Úspory energie - V. výzva

Název projektu: Snížení energetické náročnosti areálu Jablunkovská 851/40, Český Těšín

Cil projektu: Cílem projektu je snížení energetických ztrát a zavedeni moderního energetického hospodářství objektu. Realizace záměru přinese sníženi spotřeby a celkových nákladù na paliva, energie a ostatních výdajů souvisejících s provozem energetických zařízení.

V návaznosti na zjištěný energetický potenciál úspor energie budou realizována tato energeticky úsporná opatření:

  • zateplení obvodového pláště,

  • zatepleni střechy,

  • výměna otvorových výplní,

  • výměna osvětlovací soustavy,

  • vyregulování otopné soustavy.

Operační program Podnikáni a inovace pro konkurenceschopnost

Úspory energie - VI. výzva

Název projektu: Snížení energetické náročnosti areálu Jablunkovská 851/40, Český Těšín

Cil projektu: Cílem projektu je snížení energetických ztrát a zavedeni moderního energetického hospodářství objektu. Realizace záměru přinese sníženi spotřeby a celkových nákladù na paliva, energie a ostatních výdajů souvisejících s provozem energetických zařízení.

V návaznosti na zjištěný energetický potenciál úspor energie budou realizována tato energeticky úsporná opatření:

  • zateplení obvodového pláště,

  • zatepleni střechy,

  • výměna otvorových výplní,

  • výměna osvětlovací soustavy,

  • vyregulování otopné soustavy.