W8 logo

Jak používat W8 tank automat

Díky našemu tankomatu můžete na našich čerpacích stanicích natankovat naše paliva kdykoliv chcete.

1) Na základní obrazovce zvolte ikonu čerpání

2) Zvolte číslo výdejního stojanu, kde budete čerpat a zvolte produkt

3) Zvolte typ platby a postupujte dle pokynů na obrazovce

4 a) Platba bankovní kartou

Zadejte částku ve výší plánovaného nákupu. Odečtena Vám bude pouze skutečná hodnota.

Přiložte kartu ke snímači.

Zadejte pin a počkejte na autorizaci karty.

V případě kladné autorizace je povoleno čerpání na zvoleném stojanu.

4 b) Platba hotově

Po volbě platby HOTOVOST vložte bankovnku do akceptoru. Po vložení první bankovky vyčkejte na výzvu, následně vložte další bankovku. Celková hodnota vložených bankovek je uvedena na obrazovce.

Po ukončení vkládání bankovek zvolte ikonu POKRAČOVAT.

Uplatněte přeplatkový kod z předchozího nákupu, nebo pokračujte k povolení čerpání.

Je-li platba ukončena, můžete zahájit čerpání na zvoleném stojanu.

Pokud nevyčerpáte pohonné hmoty ve výši vložených bankovek, vytiskěnte si doklad o přeplatku.

5) Tisk dokladu

Pozavěšení výdejní pistole si vždy vytiskněte váš doklad.

Zvolte ikonu TISK DOKLADŮ a následně zvolte stojan, ze kterého jste čerpali. V případě nevyčerpané hodnoty placené v hotovosti, bude také vytisknut doklad o přeplatku.

Uplatnění přeplatku z předchozího nákupu.

A) Přeplatky uplatníte volbou typu platby POUKÁZKY, budou-li součty hodnot přeplatků vyšší než 100,- Kč.

B) Přeplatky uplatníte po vložení první bankovky

Čárový kod je možno načíst pomocí scanneru.